ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

  • Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου και για τα έτη 1979,1980,1981 και 1982 ήμουν υπότροφος του ιδρύματος «Παπαδάκη», ευεργέτημα που απέκτησα κατόπιν εξετάσεων.
  • Βραβείο καλύτερης εργασίας στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων (2006)
  • Βραβείο καλύτερης εργασίας στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων (2008)
  • Τρίτο βραβείο καλύτερης εργασίας στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας (2007)
  • Βραβείο καλύτερης εργασίας στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων (2009)
  • Πρώτο βραβείο καλύτερης εργασίας στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας (2012)
  • Δεύτερο βραβείο καλύτερης εργασίας στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας (2012)
  • Best poster award στο 11o Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιληψίας στην Στοκχόλμη (2014)
  • Δεύτερο βραβείο καλύτερης εργασίας σε 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας (2017)
  • Τρίτο βραβείο καλύτερης εργασίας σε 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας (2019)