ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

Το ερευνητικό μου έργο είναι συνεχές από τα φοιτητικά μου ήδη χρόνια

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: 

                                    ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

                                    ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ

                                    ΕΠΙΛΗΨΙΑ

                                    ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟ

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
 1. Κατά την διάρκεια των  φοιτητικών μου χρόνων και κατά τα έτη 1977 έως και 1982, εργάσθηκα  στο εργαστήριο Νευροφαρμακολογίας και Πειραματικής Νευροφυσιολογίας του Πανεπιστημίου  Αθηνών,  στο  Αιγινήτειο  Νοσοκομείο,  υπό  την   διεύθυνση   του  καθηγητή κ. Κων/νου Στεφανή. Σ’ αυτή την 6ετία συμμετείχα ενεργά σ όλη την ερευνητική δουλειά του εργαστηρίου. Ασχολήθηκα κυρίως με την τεχνική  της μικροϊοντοφόρησης, και συμμετείχα στη  μελέτη  ουσιών  όπως οι β-αναστολείς, τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, τα πεπτίδια κ.α. σε άμεση εφαρμογή τους επί του νευρικού κυττάρου. Ήδη το 1981, ως φοιτητής ακόμη, συμμετείχα  σε μελέτη που ανακοινώθηκε σε διεθνές συνέδριο και σε μελέτη δημοσιευμένη  σε διεθνές  περιοδικό  (βλέπε σε διεθνείς  δημοσιεύσεις την υπ΄ αριθ. 1).
 2. Από του διορισμού μου το 1993 ως άμισθου επιστημονικού συνεργάτη στην Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, ιδιαίτερα αντικείμενα έρευνας αποτελούν η επιληψία, η κλινική νευροφυσιολογία και ιδίως η μελέτη του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. Ανέλαβα την ίδρυση και οργάνωση εργαστηρίου βίντεο-ηλεκτροεγκεφαλογραφίας. Η λειτουργία του εργαστηρίου προσέφερε  την δυνατότητα να μελετήσουμε θέματα όπως η επιληψία οι ψευδοεπιληπτικές κρίσεις, τα σπάνια επιληπτικά σύνδρομα, οι εγκεφαλίτιδες, το κώμα κ.ά.
 3. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου για πρώτη φορά στην Ελλάδα με ψηφιακές συσκευές καταγραφής του ΗΕΓ έδωσε την δυνατότητα ιδιαίτερης μελέτης του ηλεκτροεγκεφαλογραφικού σήματος σε συνεργασία με τον τομέα Επεξεργασίας Σήματος του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναπτύχθηκαν προγράμματα συνεργασίας για την μελέτη του ΗΕΓ-σήματος με εργαλεία μαθηματικής ανάλυσης όπως τα μη γραμμικά  πρότυπα, τα νευρωνικά δίκτυα κ.α. Επιβράβευση των προσπαθειών μας αυτών ήταν – πέραν των ανακοινωθέντων και δημοσιευμένων μελετών, της εκπόνησης διπλωματικών εργασιών και διατριβής – η πρόσκληση μας από διεθνή κατασκευαστική εταιρεία λογισμικού για  συμμετοχή μας σε πολυεθνικό πρόγραμμα κατασκευής λογισμικού ΗΕΓ. Η πρόταση αυτή υπεβλήθη το Δεκέμβριο του 1996 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Διεθνούς Προγράμματος «ΙnnovationProgram, TechnologyValidationandTechnologyTransfer».
 4. Σημαντικό κλινικό ερευνητικό ενδιαφέρον υπήρξε για τα σύνδρομα πρωτοπαθών κεφαλαλγιών. Συμμετείχα στην ίδρυση και λειτουργία του ιατρείου κεφαλαλγίας του Αιγινητείου Νοσοκομείου και στην διεκπεραίωση επιδημιολογικών και άλλων μελετών για τις κεφαλαλγίες (5 διεθνείς δημοσιεύσεις)
 5. Επίσης συνεργάσθηκα με νευροαπεικονιστές για την λεπτομερή μελέτη της σκλήρυνσης κατα πλάκας (3 μελέτες).
 6. Λόγω της μακράς και συνεχούς παρουσίας μου στο Ωνάσειο Κ/Χ Κέντρο υπάρχει κλινικό και ερευνητικό ενδιαφέρον για τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, το κώμα, τον εγκεφαλικό θάνατο, τα νευρολογικά σύνδρομα της ΜΕΘ (2 μελέτες)
 7. Με αφορμή την οργάνωση και λειτουργία από το 2001 της Μονάδας Χειρουργικής της Επιληψίας στην Νευροχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» (την πρώτη στην Ελλάδα) της οποίας τη λειτουργία και ανέλαβα, δόθηκε μεγάλο βάρος στην εφαρμογή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα προγράμματος για την χειρουργική θεραπεία της Επιληψίας. Επιμέρους τομείς κλινικής έρευνας που στηρίχθηκαν σ’ αυτό το πρόγραμμα ήταν η μελέτη της μακράς διάρκειας βίντεο-ΗΕΓ, της εφαρμογής της ενδαρτηριακής έγχυσης αμοβαρβιτάλης (Wadatest), η νευροψυχολογική μελέτη των επιληπτικών ασθενών, η διεγχειρητική ήλεκτρο-φλοιογραφία, η μελέτη των χαρακτηριστικών των ασθενών με επιληψία που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση, η μοντελοποίηση του τρόπου μετάδοσης των κρίσεων και οι εν τω βάθει νευροφυσιολογικές καταγραφές. Για τα ανωτέρω υπεβλήθη πρόταση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2004 που έγινε δεκτή και ολοκληρώθηκε το 2008. Η κλινική έρευνα μου, πέραν των δημοσιευμένων μελετών, βραβεύτηκε οκτώ  φορές από το 2006 έως σήμερα.
 8. Συμμετέχω στη κλινική έρευνα της Μονάδας Κινητικών Διαταραχών της Α’ Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση (Δημοσιευμένες διεθνείς μελέτες στο οικείο κεφάλαιο).
 9. Συμμετέχω στη κλινική έρευνα της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός για την αντιμετώπιση της σπαστικότητας και του πόνου (Δημοσιευμένες διεθνείς μελέτες στο οικείο κεφάλαιο).

 

 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΕΕ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ, κλπ)
  1. Συμμετοχή μου το 1977 στο σχεδιασμό του διεθνούς διακοινοτικού ερευνητικού προγράμματος Innovation Programme, Technology Validation and Technology Transfer, το οποίο υπεβλήθη και για χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή κοινότητα. Η πρόταση είχε το ακρωνύμιο ΟΝΥΧ και θέμα Digital EEG. To πρόγραμμα δεν εγκρίθηκε στην τελική φάση επιλογής.
  2. Από το 2003 έως το 2007 συμμετείχα και στο διεθνές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SENSATION” ένα από τα πρώτα διευρωπαϊκά Integrated Projects. Σκοπός του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη και εξέλιξη αισθητήρων για την ανίχνευση μεταβολών σειράς βιολογικών παραμέτρων με σκοπό την παρακολούθηση καταστάσεων όπως η προσοχή, η εγρήγορση, η υπνηλία και η εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων ύπνου και εγρήγορσης.
  3. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003 (Ιανουάριος 2006 – Ιούνιος 2009) Ανάπτυξη εξελιγμένων υπολογιστικών αλγορίθμων και εργαλείων για την υποβοήθηση του σχεδιασμού λειτουργικών παρεμβάσεων στη νόσο του Parkinson και στην ανθεκτική επιληψία
  4. Υπεύθυνος της ομάδας του ΕΚΠΑ στην συμμετοχή της σε 3 προτάσεις στο πρόγραμμα «Θαλής» – στη μία ως υπεύθυνος της πρότασης. Και οι τρείς πέρασαν στην τελική φάση αξιολόγησης χωρίς τελικά να επιλεγούν προς χρηματοδότηση.
  5. Υπεύθυνος της ομάδας του ΕΚΠΑ στην συμμετοχή της στο ερευνητικό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ» στα πλαίσια της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΣΠΑ 2014-2020, σε συνεργασία με την ΕΑΒ, το ΕΜΠ, και την πολεμική αεροπορία. To πρόγραμμα απέσπασε την ψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία του.

 

 

 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΈΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
  1. Μελέτη (φάση III) αντιεπιληπτικού φαρμάκου – συμμετοχή σε διεθνή ανοικτή πολυκεντρική μελέτη. Απόφαση – έγκριση του ΕΟΦ 711+35429 της 15-2-96.
  2. Ομάδα μελέτης (φάση IV) αντιεπιληπτικού φαρμάκου – συμμετοχή σε πανελλήνια πολυκεντρική μελέτη. (Μελέτη 945-419-001)
  3. Διεθνής πολυκεντρική μελέτη αντιεπιληπτικού φαρμάκου (φάση IV) (Μελέτη SP94).
  4. Συμμετοχή σε κλινική μελέτη ασφάλειας και αποτελεσματικότητας αντιεπιληπτικού φαρμάκου ως μονοθεραπεία. (Δ.Βασιλόπουλος, Α.Σιαφάκας, Σ.Γκατζώνης) – πολυκεντρική μελέτη. (φάση IV)
  5. Συμμετοχή σε πολυκεντρική “Πιλοτική-ανοικτή μελέτη για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ανοχής της λεβετιρασετάμης στην ανθεκτική νευραλγία τριδύμου”. (φάση IV) (Site Principal Investigator)
  6. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και διεκπεραίωση επιτόπιας επιδημιολογικής μελέτης για την συχνότητα νευρολογικών νοσημάτων στο νομό Λέσβου.
  7. Συμμετοχή σε διεθνή πολυκεντρική μελέτη αντιεπιληπτικού φαρμάκου φάσης ΙΙΙ. (P09-004). (Site Principal Investigator)
  8. Επέκταση της ως άνω μελέτης (P09-005). (Site Principal Investigator)
  9. Συμμετοχή σε πολυκεντρική μελέτη αντιεπιληπτικού φαρμάκου (SP….3 Amend 1)
  10. Συμμετοχή σε πολυκεντρική μελέτη αντιεπιληπτικού φαρμάκου (SP….4 Epilepsy).
  11. Συμμετοχή σε διεθνή πολυκεντρική μελέτη αντιεπιληπτικού φαρμάκου (φάση ΙΙΙ) (EISAI ). (Site Principal Investigator)
  12. Συμμετοχή σε διεθνή πολυκεντρική μελέτη Pathway 1,(φάση ΙΙΙ) για τη σκλήρυνση κατά πλάκας.  (Site Principal Investigator)
  13. Συμμετοχή σε διεθνή πολυκεντρική μελέτη Ρ……..1, (φάση II/ΙΙΙ) για τη σκλήρυνση κατά πλάκας. (Site Principal Investigator)
  14. Συμμετοχή σε διεθνή πολυκεντρική μελέτη Ρ……..1 για τη σκλήρυνση κατά πλάκας. (Site Principal Investigator)
  15. Συμμετοχή στη ελληνική πολυκεντρική μελέτη αντιεπιληπτικού φαρμάκου “LIBERTY” φάσης IV. (Site Principal Investigator)
  16. Συμμετοχή σε διεθνή πολυκεντρική μη παρεμβατική μελέτη (TOSCA) για την Οζώδη σκλήρυνση. (Site Principal Investigator)
  17. Συμμετοχή σε διεθνή πολυκεντρική μελέτη ΑΒ………5   για την νόσο του κινητικού νευρώνα (φάση II/ΙΙΙ).
  18. Συμμετοχή στη ελληνική πολυκεντρική μη παρεμβατική μελέτη FAMILY για τη σκλήρυνση κατά πλάκας. (Site Principal Investigator).
  19. Συμμετοχή σε διεθνή πολυκεντρική μελέτη OB…….4 για τη σκλήρυνση κατά πλάκας (ΦΆΣΗ IV).

 

Οι κωδικοί αριθμοί των μελετών προστατεύονται από συμφωνία εμπιστευτικότητας.