ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

  • Υπήρξα εκλεγμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου φοιτητών ιατρικής ΣΦΙΑ
  • Υπήρξα εκλεγμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ενωσης νοσοκομιακών ιατρών ΕΙΝΑΠ.
  • Είμαι από 4ετίας ενεργό μέλος των ΑΗΕPA του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»
  • Έχω συμμετάσχει στις εξής κοινωνικές δράσεις που έχουν οργανωθεί από τους AHEPA

Α)   μετάβαση σε κέντρο Καρλοβασίου Σάμου και δωρεάν παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης την 02/06/2013.

Β)   μετάβαση σε κέντρο Υγείας Άστρους Αρκαδίας και δωρεάν παροχή    πρωτοβάθμιας περίθαλψης  την 04/10/2015.

Γ)    μετάβαση σε κέντρο Υγείας στην Ιτέα και δωρεάν παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης την 29/5/2016.

Δ)   μετάβαση σε κέντρο Υγείας Αίγινας  και δωρεάν παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης την 16/10/2016.

  • Έχω συμμετάσχει στην δωρεάν κλινική εξέταση, και παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας στους κατοίκους της Ανατολικής Μάνης που διοργάνωσε το ΚΥ και ο Δήμος Α. Μάνης, στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης κατά τα έτη

2012,

2013,

2014,

2015,

2016,

2017,

2018.